• "La cooperació internacional és una manera de rebel·lar-se contra la injustícia que suposa néixer en determinats llocs del món".

Cooperació internacional

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu té centres a 55 països. Tots ells comparteixen la mateixa missió d'atendre les persones més vulnerables, però no tots compten amb els recursos necessaris per a fer-ho.

Per això, apostem pels agermanaments entre centres, per facilitar ajudes econòmiques, enviament de material, intercanvi de professionals i desenvolupament de tecnologia als centres dels països més pobres. Entenem la cooperació internacional com un intercanvi entre iguals, mutu i enriquidor per a tothom, que pretén fomentar el desenvolupament i aconseguir l'eradicació de la pobresa.

Agermanaments dels centres de la Província d'Aragó - Sant Rafael

Programes

 • Estudiants de infermeria becats a Sierra Leone

  Beques per a estudis

  Financem estudis d'infermeria a Sierra Leone.

 • Envío de medicamentos, productos hospitalarios y alimentos para centros de países con rentas bajas

  Enviament de material i productes

  Medicaments, productes hospitalaris i aliments per a centres de països amb rendes baixes.

  • Suport entre professionals
  • Finançament de tractaments de nens de Sierra Leone
  • Tractament de nens de països amb pocs recursos

Ens agrada cuidar