Avís legal i Política de Privacitat

Identificació

  • Titular: Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Sant Joan de Déu Espanya
  • Domicili social: Avenida Concha Espina, 32. 28016 Madrid
  • CIF: R-2800009-I
  • Correu electrònic: solidaritat.obrasocial@sjd.es

Política de privacitat

1. Informació i consentiment

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari (en endavant, l'”Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recollides a través del lloc web solidaritat.santjoandedeu.org (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – Província d’Espanya, l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues i la Fundació Privada per a la Investigació i Docència Sant Joan de Déu , totes elles com a responsables del mateix grup i com a destinataris de les dades, sempre que sigui necessari. La base legal per al tractament serà la llibertat de prestar el consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment. Això no exclou que hi pugui haver altres legitimacions en funció de la relació que vinculi l’usuari amb els responsables, com ara la prestació d’un servei sol·licitat, el compliment d’un contracte o l’interès legítim dels controladors i usuaris. Les dades que seran objecte de tractament seran aquelles que lliurement ens faciliti i siguin necessàries per complir amb els serveis sol·licitats en cada cas, però seran sobretot dades identificatives i de contacte.

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb els responsables i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol motiu, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest cas, seran tractats amb l’única finalitat d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Un cop finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran suprimides o, alternativament, anonimitzades.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i exactes, de manera que l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu no serà responsable de cap incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació facilitada pels Usuaris.

Apadrinats i tercers: l’Usuari manifesta i es compromet a obtenir tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure les dades personals al Lloc Web o l’ús del Lloc Web.

Aquest compromís pren rellevància en el Soci (sòcia) Apadrinat. El padrí disposa l’autorització corresponent de l’apadrinat per incloure dades com: nom i cognom, correu electrònic i telèfon.

L’apadrinat rebrà un correu electrònic per part de l’Obra Social de Sant Joan de Déu  informant que ha rebut la petició del seu padrí, i que disposa de 60 dies per la seva validació. Transcorregut el termini, l’apadrinament no serà possible, i les dades de l’apadrinat s’eliminaran de la base de dades de l’Obra Social de Sant Joan de Déu en cas que no hagués acceptat la política de privacitat de dades prèviament.

2. Finalitat del tractament

Les dades personals de l’Usuari o de tercers que siguin cedides per l’Usuari seran tractades per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a través del Lloc Web únicament amb les següents finalitats:

  • Gestionar les donacions realitzades, si n’hi ha, com socis/sòcies i apadrinaments.
  • Complir amb les obligacions legalment establertes en matèria d’impostos i altres normes obligatòries.
  • Enviar informació institucional, de les nostres campanyes de sensibilització i recaptació de fons de Sant Joan de Déu.
  • Altres finalitats que s’indiquen en els formularis del lloc web on se sol·liciten les dades de l’usuari.
  • Dur a terme les funcionalitats del lloc web dirigides a la prestació dels serveis que s’hi ofereixen.

3. Dades de l’usuari

L’Usuari garanteix que les dades facilitades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el cas que les dades facilitades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per a les finalitats indicades anteriorment.

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers

4. Exercici de drets

D’acord amb el RGPD, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels següents mitjans, adjuntant en tot cas una còpia del document acreditatiu de la seva identitat i especificant els drets o drets que desitja exercir, dirigint-se a l’Obra Social de Sant Joan de Déu, a l’adreça C/ Puiggarí, 5-7, 4t, 08014 Barcelona o a través de l’adreça electrònica solidaritat.obrasocial@sjd.es. Així mateix, l’informem que, en cas de no estar satisfet amb el tractament, pot presentar una reclamació davant una autoritat de control com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

A més, en cas que entengui que no hem complert amb aquesta política de privacitat l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – UTI, Eduard Puig, a través de l’adreça de correu electrònic a utI.dpo@sjd.es.

Avís legal

L’accés i l’ús del lloc web solidaritat.santjoandedeu.org (d’ara endavant, el “Lloc Web”) quedarà subjecte a les presents condicions generals. La seva utilització suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents a cada moment en què l’usuari accedeixi a aquest.

L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Sant Joan de Déu Espanya es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús.

Està estrictament prohibit l’ús comercial de les imatges, text, documents o qualsevol altre material pertanyent al Lloc Web excepte autorització per escrit de l’Obra Social de Sant Joan de Déu i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Sant Joan de Déu Espanya.

1.- Marques registrades: els noms, logotips i títols usats en el nostre Lloc Web i que identifiquen els serveis i campanyes de l’Obra Social de Sant Joan de Déu i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Sant Joan de Déu Espanya són marques registrades de la nostra institució. Altres logotips, noms, títols o marques comercials que apareixen en solidaritat.santjoandedeu.org poden ser propietat de clients, empreses i/o entitats afiliades o no afiliades al nostre Portal.

2.- Autorització d’Ús: La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut publicat a solidaritat.santjoandedeu.org podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre Lloc Web. L’Obra Social de Sant Joan de Déu i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Sant Joan de Déu Espanya es reserva el dret de restringir l’accés a la seva xarxa o als seus continguts. L’Obra Social de Sant Joan de Déu i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Sant Joan de Déu Espanya pot modificar els termes i condicions d’ús del Lloc Web en qualsevol moment i sense previ avís.

Els navegants / visitants del Lloc Web són responsables de revisar els continguts d’aquest Avís Legal per a determinar els termes i condicions d’ús del nostre Portal.

3.- Propietat Intel·lectual de Tercers: Tot aquell individu (visitant o no del nostre Lloc Web) que consideri que els seus drets de propietat intel·lectual han estat infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits i que apareguin publicats en solidaritat.santjoandedéu.org poden posar-se en contacte amb la nostra institució escrivint un correu electrònic a solidaritat.obrasocial@sjd.es i sol·licitar que el contingut sigui retirat. En cas d’acreditar-lo convenientment la seva petició serà atesa immediatament.

4.- Links/ Enllaços: Els enllaços o links que apareixen en el Lloc Web permeten a l’usuari accedir a xarxes i/o webs de tercers per donar-li major informació als nostres visitants.

Realitzar aquests enllaços i posar-los a la disposició del visitant de solidaritat.santjoandedeu.org no significa de cap manera una aprovació o recomanació d’aquests llocs o del material trobat allà. L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Sant Joan de Déu Espanya ni controla, ni pot ser responsable pel contingut que apareix en aquests llocs. Sota cap circumstància, l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Sant Joan de Déu Espanya serà responsable per qualsevol perjudici sofert per l’usuari per l’accés o ús de tals llocs o els continguts d’aquests.

Data de l’última actualització: 31 de desembre de 2021.

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES

WordPress Lightbox Plugin
Desplaça cap amunt