Sant Joan de Déu reflexiona sobre la pobresa institucionalitzada

Usuària del centre La Llavor, SJD Serveis Socials Barcelona

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu atén a Espanya a més de 60.000 persones en exclusió social o en risc d’estar-ho, una xifra que ha augmentat després de la pandèmia i que, a conseqüència de la inflació que està vivint actualment el país, es veu incrementada, ja que no ha donat treva a moltes famílies en crisis després de la pandèmia. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, el 17 d’octubre, des de Sant Joan de Déu reivindiquem la necessitat de continuar treballant contra la pobresa i l’exclusió.

El director General de l’Orde Hospitalari a Espanya, Juan José Afonso, explica que “estem davant una situació realment excepcional. Després de les diferents crisis econòmiques dels últims anys i amb la pandèmia encara activa, assistim a una ampliació de les capes de pobresa institucionalitzada sense precedents. No podem dir estat del benestar a quelcom que no ho és. La pobresa energètica, els treballadors joves i pobres o l’accés a una cistella de la compra inassumible en termes d’una dieta sana, no fan una societat millor, l’empitjoren i molt“.

17 de octubre, Dia Internacional per l’Eradicació de la pobresa

El compromís de l’Orde en l’àmbit social ha caracteritzat la seva activitat des de sempre i es tradueix en la varietat de recursos que es despleguen al llarg del territori. Com a exemple, cada dia Sant Joan de Déu acull més de 1.000 persones sense llar als seus centres d’acollida, albergs o centres residencials d’inclusió; i dona ocupació laboral a més de 500 persones amb discapacitat, problemes de salut mental o en situació d’exclusió social en els seus centres especials d’ocupació.

Impulsem oportunitats de desenvolupament personal i social per a què persones en situació de vulnerabilitat puguin dur a terme els seus projectes vitals. Tot això és possible gràcies als 23 centres i dispositius socials que tenim en tot el territori espanyol i als projectes i programes solidaris que cada centre sanitari o sociosanitari de l’Ordre posa en marxa, segons les necessitats de l’entorn. L’atenció en les diferents comunitats autònomes és molt diversa, atenent diferents col·lectius i amb diferents graus d’intensitat i vinculació, sempre depenent de les necessitats que existeixin.

Treballadors en actiu empobrits

A Barcelona, el 40% de les persones que reben atenció en algun dels centres socials de Sant Joan de Déu són també persones amb feina que es troben en situació de pobresa, és dir, professionals en actiu que estan cotitzant, però amb contractes tan precaris que els porta a una situació de sense llar, i es veuen abocats a acudir a algun dels recursos residencials de l’Orde Hospitalari algun temps.

D’altres, reben prestacions, com poden ser l’Ingrés Mínim Vital, però tampoc poden afrontar les despeses d’un habitatge, factures, alimentació, etc., i es troben també en situació de sense llar. Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona atén anualment més de 1.000 persones sense llar, i en el que va de 2022 també ha experimentat un augment del percentatge de dones ateses, en un 10% respecte a l’any anterior.

La pobresa institucionalitzada, un problema que va en augment

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE en 2021 se situaba en el 27,8%, porcentaje de la población residente en España que se encontraba al menos en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa o baja intensidad en el empleo. El 2,3% de la población sufre estas tres dimensiones de la exclusión a la vez. En el manejo de estas cifras correspondientes al año pasado hay que tener en cuenta el crecimiento de los precios en 2022, hecho que está repercutiendo en el perfil y aumento de usuarios que acceden a los recursos de San Juan de Dios. El 70% de las personas que San Juan de Dios atiende en Barcelona resuelve su situación con éxito, es decir, logran la consolidación de su proceso de inserción social.

Segons l’Enquesta de Condicions de Vida 2021 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la taxa de risc de pobresa o exclusió social AROPE en 2021 se situava en el 27,8%, percentatge de la població resident a Espanya que es trobava almenys en alguna d’aquestes tres situacions: risc de pobresa, manca material i social severa o baixa intensitat en l’ocupació. El 2,3% de la població pateix aquestes tres dimensions de l’exclusió alhora. El creixement dels preus en 2022 està repercutint en el perfil i augment d’usuaris que accedeixen als recursos de Sant Joan de Déu. El 70% de les persones que Sant Joan de Déu atén a Barcelona resol la seva situació amb èxit, és a dir, aconsegueixen la consolidació del seu procés d’inserció social.

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES

WordPress Lightbox Plugin
Desplaça cap amunt