"Vetllem per recuperar, ni que sigui un instant, el somriure d'un infant"

Encarna Gómez
Infermera de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Infermera des de fa més de 25 anys, Encara Gómez ha fet atenció a peu de llit i gestió de casos i projectes en múltiples serveis de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Amb la hospitalitat com a filosofia d’atenció vetlla per la millora constant dels processos d’atenció i acollida als infants i famílies atesos a l’Hospital.

Ens agrada cuidar