"El tractament per la malaltia mental no és l'aïllament, sinó afavorir la integració"

Enric Vicens, Director de l’Àrea d’Hospitalització Psiquiàtrica del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Enric Vicens
Director de l’Àrea d’Hospitalització Psiquiàtrica del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

El tractament psiquiàtric evoluciona a mesura que creix el coneixement de les malalties mentals i el reconeixement dels drets dels i les pacients a ser tractats de manera digna. Els hospitals psiquiàtrics treballen per tal d'afavorir la seva integració en la societat. El doctor Enric Vicens és director de l’Àrea d’Hospitalització Psiquiàtrica del Parc Sanitari Sant Joan de Déu des de l’any 2006, així com membre del seu Comitè d’Ètica Assistencial.

Ens agrada cuidar