“És important posar en valor els bagatges culturals de les persones que acollim i aprendre d’elles”

Sílvia Granato, membre de la Fundació Bayt al-Thaqafa
Sílvia Granato
Responsable del Servei Jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa

Sílvia Granato és especialista en Dret de l’estrangeria i nacionalitat i és la responsable del Servei Jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa. Aquesta entitat sense ànim de lucre, participada per Sant Joan de Déu, treballa amb immigrants d’origen arabomusulmà des del 1974. L’objectiu és que Bayt al-Thaqafa sigui un punt de trobada entre diferents cultures.

Ens agrada cuidar