Màster en exclusió social a Sant Joan de Déu

Edifici del Campus Docent Sant Joan de Déu on es realitza el màster.

El Campus Docent Sant Joan de Déu ofereix aquests estudis avançats des de l’any 2014 amb l’objectiu de preparar a professionals en pràctiques socials que identifiquin i donin resposta a les situacions d’exclusió que es donen a la nostra societat.

El ‘Màster d’Estudis Avançats en Exclusió Social’ pretén, per una banda, formar a investigadors, procedents de diferents graus universitaris, capaços de localitzar i proposar accions que defensin els drets humans que atorga la societat de benestar des d’una visió globalitzadora i, per altra banda, capacitar experts en el disseny, l’avaluació i la gestió de programes institucionals i equips professionals en l’àmbit de l’exclusió social. En resum, la principal finalitat dels estudis és formar estudiants que puguin identificar casos d’exclusió i sàpiguen donar una resposta per tal de corregir-los i, en conseqüència, evitar-ne de nous. 

Condicions del màster

  • Total de crèdits ECTS (teòrics i pràctics): 60.
  • Idioma de docència: català (85%) i castellà (15%).
  • Places: 40.
  • Centre de gestió: Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu. 
  • Preinscripcions: del 15 de maig al 30 de juny de 2017.
  • Matriculació: del 5 al 28 de juliol i del 4 al 29 de setembre.

Objectius

La proposta formativa dels estudis es regeix per tres objectius principals:

  1. Dotar l’estudiant d’eines teòriques i de metodologies de recerca en l’àmbit de les ciències socials necessàries per analitzar l’exclusió i la desigualtat social al món contemporani.
  2. Formar l’estudiant en modalitats de diagnòstic i avaluació de situacions socials complexes orientades a la presa de decisions comunitàries, institucionals i professionals.
  3. Proporcionar a l’estudiant coneixements i tècniques de disseny, gestió i supervisió de programes i equips d’intervenció social en contextos d’exclusió.

Per més informació, consultar: 

 

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES

WordPress Lightbox Plugin
Desplaça cap amunt