Llegats solidaris

Llegats solidaris

El teu llegat és llavor d'esperança per afrontar vells i nous problemes.

Legados solidarios

Destí dels llegats

Amb el teu llegat

El teu llegat o la teva herència ens permet construir un futur amb millors oportunitats per les persones que més les necessiten i, així, un món més just per a tots i totes.

  • Seguirem millorant l’assistència sanitària fent-la més humana, accessible i universal.

  • Finançarem nous programes socials que atenguin problemes no resolts o noves necessitats que sorgeixin en el futur.

  • Invertirem en investigació biomèdica, en aquelles malalties més oblidades o que no troben finançament.

  • Estarem al costat d’aquelles persones que lluiten per tenir una vida digna.

Testimonis

He llegat a favor de Sant Joan de Déu

“He deixat en vida una part de la meva herència al meu fill. Una altra part, la llego a qui més ho necessita”

Teresa Cordón
Ha llegat a favor de Sant Joan de Déu
legadosrosa js_franja100

Com fer el llegat

Passos a seguir

Si desitges incloure a Solidaritat Sant Joan de Déu en el teu testament com a hereva o beneficiària d'un llegat, et recomanem seguir els següents passos:

  • Assessora't per un notari en la redacció del testament. Ell resoldrà tots els teus dubtes i et guiarà davant detalls importants, garantint la validesa del document i que pugui complir-se en la forma que hagis establert.
  • Inclou l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (CIF R08000035H) com a hereva o beneficiària d'un llegat.
  • Assegura't que la teva família, parella o algú de confiança té còpia del testament.
  • Si ho desitges, també pots informar-nos mitjançant un correu a obrasocial@solidaridadsjd.org o al telèfon 93 253 21 36.

Contacte personal

Parla amb nosaltres

Hermano Joan B. Carbó

Germà Joan B. Carbó

Responsable d'Herències i Llegats

93 253 21 36jbcarbo@ohsjd.es

Formulari de contacte

Pregunta'ns

legadosrojo js_franja100

Tríptic llegats solidaris Sant Joan de Déu

Tots desitgem que les futures generacions visquin en un món millor que el que nosaltres hem trobat. Pots contribuir incloent en el teu testament a Solidaritat Sant Joan de Déu.

Descarrega el nostre manual complet d'herències i llegats.

Descarregar PDF

Preguntes freqüents
No et quedis amb dubtes!
Quines diferències hi ha entre un llegat i una herència?

L’herència és la totalitat de propietats, drets i obligacions (inclouen deutes), que transmet als seus hereus i hereves una persona quan mor. Un llegat és una part d’aquesta herència, en forma de béns o drets que s’assigna a una persona física o jurídica per voluntat expressa del testador/a. A diferència de l’hereu, qui llega no respon amb el seu patrimoni a les obligacions de qui testa.

He de fer testament?

Qualsevol persona que tingui alguna propietat, en morir, deixa una herència amb independència de si ha fet un testament. Fer testament és la manera que tenim per expressar les nostres voluntats en el repartiment de la nostra herència. Si no ho fem, serà la Llei la que determini qui seran els hereus i hereves, i com s’haurà de repartir l’herència. 

Fer testament és la manera per assignar a qui deixem la nostra herència o una part d’ella. Així i tot, per llei existeixen hereus i/o hereves forçosos als que sempre els hi correspon una part (la legítima).

El testament és, doncs, el document legal que recull aquesta voluntat.

Com puc incloure l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu en el meu testament?

És possible testar tant a favor de persones físiques com jurídiques (fundacions, entitats religioses, etc.). Pots incloure l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu en el teu testament com hereva universal, com cohereva compartida amb altres persones físiques o jurídiques o com a beneficiària d’un llegat.
Per a això, en el testament han de constar les dades de l’entitat: Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu / CIF: R0800035H

Puc llegar només una part d'un llegat o herència? 

Sí, no hi ha límit, però sempre respectant la quota de la legítima dels hereus i hereves forçosos. 

Què es pot llegar a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu?

Es poden llegar coses concretes (un immoble, un cotxe, joies, una obra d’art ...) o coses genèriques, per exemple un percentatge del patrimoni, diners o accions.

Com gestionarà el meu llegat o herència l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu? 

Actuarem amb professionalitat, honestedat i eficiència. Si som cohereus, ho farem amb el màxim respecte a les altres persones físiques o jurídiques beneficiàries.

Els valors financers i el patrimoni s’analitzaran, i es valorarà la millor opció per obtenir recursos dineraris per als projectes que ho necessitin. En el cas de béns immobles, es contemplarà si són útils per destinar equipaments o habitatges socials, o si és millor posar-los al mercat immobiliari per obtenir recursos dineraris. 

Els diners els destinarem als projectes sanitaris o socials que, en el moment de rebre la herència o llegat, més necessitin de suport financer. 

 

A què es destinaran els béns que llegui a Sant Joan de Déu?

A Sant Joan de Déu respectarem la voluntat del testador/a si ens indica una finalitat específica. No obstant això, és convenient que aquesta finalitat sigui el menys concreta possible, ja que en el moment en el que es materialitzi el llegat o herència el fi previst per qui testi pot estar cobert per l’Orde o per altres institucions i, per al contrari, un altre fi mereixi atenció prioritària.

Els llegats a l’Orde hospitalari de Sant Joan de Déu tenen beneficis fiscals?

Sí. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal especial de les entitats sense finalitats lucratives.

Com es fa un llegat a favor de Sant Joan de Déu?

El llegat s’ha de fer obligatòriament en testament i realitzar-se davant notari, essent el més freqüent l’anomenat testament obert. 

Seria convenient que, disposat el llegat, el benefactor/a ho posés en coneixement de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. 

Oberta la successió i acceptada l’herència, l’hereu i el marmessor/a si és el cas, solen notificar a qui es beneficia d’un llegat que s’inicia el procés de lliurament.