La Fundació Germà Tomàs Canet de Manresa atén quasi 200 persones durant el 2018

Grup de refugiats atesos a la Fundació Germà Tomàs

La Fundació Germà Tomàs Canet, vinculada a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, ha atès durant el 2018 un total de 198 persones sol·licitants d’asil, en el marc del programa de Protecció Internacional que es du a terme a Manresa

La fundació va assumir la gestió d’aquest programa a finals de l’any 2017 a les instal·lacions de la Llar de Sant Joan de Déu, un edifici que va ser totalment reformat per adequar-lo a les necessitats del projecte. 

Es tracta de persones que han sol·licitat l’asil a Espanya com a conseqüència dels conflictes armats o crisis humanitàries que pateixen en els seus paísos d’origen. El programa, que atén majoritàriament families amb fills menors d’edat en situació de vulnerabilitat, s’estructura en dues fases. La primera és la d’acollida i té una durada de 6 mesos. Durant aquest període les persones ateses tenen totes les seves necessitats bàsiques cobertes i compten amb el recolzament i l’acompanyament de professionals com psicòlegs, integradors i educadors socials que els acompanyen en la seva adaptació. L’objectiu de la segona fase, que té una durada d’un any, és preparar als usuaris per la seva autonomia. Aquestes persones segueixen sent ateses pels professionals de la Llar de Sant Joan de Déu, però viuen en pisos de lloguer i tenen una vida autònoma. Durant el 2018, 81 persones han passat a formar part d’aquesta segona fase. 

Des de la Fundació Germà Tomàs Canet es treballa per afavorir la inserció laboral dels usuaris del programa i durant el 2018 s’ha ajudat en el procés de cerca de feina a 73 persones, 66 de les quals han participat en diferents cursos de formació. També s’han fet contactes amb prop de vuitanta empreses i s’han aconseguit formalitzar 10 contractes de treball.

La Fundació Germà Tomàs Canet compta amb un equip de 40 professionals i també rep el suport de 49 voluntaris que han estat col·laborant en aquest programa durant el 2018. Des de la fundació es demana la implicació de nous voluntaris que vulguin comprometre’s en el procés d’acollida de les persones sol·licitants d’asil. Si hi vols col·laborar, escriu-nos a solidaritat@tomascanet.com
 

Font: Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

 

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES

WordPress Lightbox Plugin
Scroll to Top