Espanya, en la posició 17 de l’índex europeu d’exclusió en matèria d’habitatge

obrasocial_sinhogar_8

Les dificultats en el pagament són les principals causes d’exclusió en matèria d’habitatge a Espanya, segons un estudi, realitzat per FEANTSA i la Fundació Abbé Pierre.

Per a l’elaboració de l’estudi ‘Índex d’exclusió en matèria d’habitatge a Europa 2016’ s’han basat en dades de 2014 d’Eurostat i 5 indicadors: sobrecàrrega del cost de l’habitatge per a la unitat familiar, retards en el pagament d’hipoteques i lloguers, privació severa d’habitatge, impossibilitat de mantenir l’habitatge càlid i sobreocupació.

Malgrat que Espanya descendeix 2 posicions en el rànquing respecte de l’edició anterior del mateix estudi, publicat en 2015, aquesta dada pot ser el reflex del retard dels països mediterranis en l’inici de la seva millora que s’ha començat a produir en 2014, mentre la resta de països europeus la van iniciar en 2013; així i tot, s’evidencia la dificultat de reacció al problema de l’habitatge a Espanya. Del present estudi cal destacar que Espanya se situa en la posició 18 dels països que no poden mantenir l’habitatge càlid (ha augmentat més de 3 punts respecte del període anterior, mentre la mitjana europea ha descendit en 1.6 punts) encara que s’estan articulant lleis contra la pobresa energètica, amb les quals poder millorar aquesta situació. Espanya també mostra una taxa per sobre de la mitjana europea en matèria d’endarreriments en el pagament d’hipoteques i lloguers, a pesar que s’ha produït una lleugera regressió respecte de les dades anteriors, com també l’ha sofert la mitjana europea; l’evolució entre 2007 i 2014 de la sobrecàrrega que suposa el cost de l’habitatge (despesa superior al 40% dels ingressos de la unitat familiar) ha augmentat 2.6 punts, mentre la mitjana europea ha crescut un 0.8%. Referent a això s’està treballant en ajudes financeres per fer front a les despeses de lloguer.

Espanya té una taxa de l’1.7% en privació severa d’habitatge, mentre la mitjana europea se situa entorn del 5%, encara que en tots els casos hi ha una lleugera regressió. Respecte de l’impacte per als col·lectius més desprotegits, la qüestió de gènere no representa un factor diferencial a Espanya, situant-se per sota de la mitjana europea; no obstant això, sí hi ha un risc més gran per al col·lectiu de joves entre 20 i 29 anys. Finalment, cal remarcar que la sobreocupació dels pisos és baixa en relació a la mitjana europea.

En el conjunt europeu cal destacar la situació d’Irlanda, que ha augmentat 8 punts col·locant-se segon en el rànquing com a conseqüència de reactivació econòmica; el descens de Regne Unit, també de 8 punts, baixant fins a la posició 20, a causa de les retallades pressupostàries en les ajudes a l’habitatge; així com destacar la caiguda de 4 punts dels Països Baixos després de l’enduriment de les polítiques d’habitatge social, malgrat continuar entre els primers de la llista. 

Sant  Joan de Déu Servicios Sociales forma part de FEANTSA (Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que treballen amb persones sense llar). Treballem per a l’atenció de les persones sense llar, mitjançant habitatges i centres residencials d’inclusió, enfocats a garantir el dret a l’habitatge i orientats cap a l’autonomia de la persona. El seu director, Joan Uribe, és President d’aquesta federació europea des de juny de 2016.

Per descarregar l’informe ‘Índex d’exclusió en matèria d’habitatge a Europa 2016’ i les dades fes clic aquí.

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES

WordPress Lightbox Plugin
Scroll to Top