Agermanament en Infermeria del Campus Docent Sant Joan de Déu a Sierra Leone

Arran de l’agermanament de l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu d’Esplugues amb el St. John Of God Catholic Hospital de Mabesseneh i de la fundació de l’escola d’infermeria de Sierra Leone al setembre 2007, es proposa incorporar al Campus Docent Sant Joan de Déu en el projecte de col·laboració. Després dels primers contactes i identificació de necessitats, es formalitza aquest compromís en un Conveni d’Agermanament entre tots dos centres: Campus Docent Sant Joan de Déu i Catholic Nursing School St. John of God de Mabesseneh.

Centre

Algunes dades del país

Població: 6.163.195 habitants (est. 2017, CIA Factbook).
IDH: Sierra Leone ocupa el lloc 179 de 188 (IDH 2016).
Renta per càpita: $1.529 (IDH 2016).
Esperança de vida al néixer: 58,2 (est. 2016, CIA Factbook)
Tasa de natalitat: 36,7 ‰ (est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de mortalitat materna: 13,6‰ (est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de mortalitat infantil: 70 ‰ (est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de fecunditat: 4,76 fills per dona (est. 2016, CIA Factbook).
Població que viu sota el llindar de la pobresa (menys de $1,25 al dia): 70,2% (2018, CIA Factbook)

180

estudiants de SECHN – curs 17/18

68

estudiants de SRN – curs 17/18

6

aules (1 simulació pràctica clínica) amb capacitat per a 40 persones.

32

ordinadors

2

residències (hostels)

1

casa per a professors

Actualment formem part del projecte Suport al sistema de salut mitjançant la formació d’infermeres SRN a Lunsar, Sierra Leone finançat per la Fundació Bancària “La Caixa”, i en el qual participen diferents entitats com: Àfrica Viva Fundació, Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu, St. John Of God Catholic Hospital de Mabesseneh (SJOG Hospital), Obra Social Sant Joan de Déu i el Campus Docent Sant Joan de Déu.

La formació docent de la professió infermera a Sierra Leone funciona per categories o nivells. En un nivell més bàsic es troben les State Enrolled Community Health Nurses (SECHN, d’ara endavant) la pràctica clínica de les quals és limitada dins de l’atenció hospitalària degut a que inicialment eren formades per donar suport a programes comunitaris. Les competències específiques del pla d’estudis no els permeten ocupar càrrecs directius, i estan subordinades als metges o infermeres d’un major nivell professional. Existeixen aproximadament 6.000 infermeres i la majoria treballa als hospitals.

En un nivell intermedi es troba la State Registered Nurse (infermera SRN, d’ara endavant). Igual que en d’altres països, aquesta té competències que li permeten desenvolupar una pràctica més autònoma en l’àmbit hospitalari. Poden ocupar càrrecs directius i entrar als diversos programes de màsters i postgraus. El número de professionals d’aquest tipus no arriba als 300 per a tot el país, això es deu al fet que una vegada adquirit el títol de SRN, la formació s’encamina cap a l’especialitat de matrones.

“Before you learn to care, you must care to learn”, lema de l’Escola.

Gràcies a la identificació de diverses necessitats en el terreny s’ha derivat un altre programa, emmarcat dins de l’agermanament, com el projecte WASSCE, que té dos eixos principals:

  • Formació continuada de les infermeres de l’hospital de Mabesseneh (SJOG Hospital) on es realitzen seminaris i tallers per millorar la pràctica clínica.
  • Donar suport a aquelles persones que vulguin donar un pas més per cursar una formació superior com a SRN (infermeres registrades).

En la Catholic Nursing School St. John of God de Mabesseneh duem a terme aquests dos programes, encara que també es treballa en la incorporació d’altres plans d’estudi en un futur molt proper. Som l’única escola privada del país, i una de les tres que donem aquest tipus de formació.

La infermeria és un dels perfils professionals més demandats a Sierra Leone, per tant, un/a estudiant que culmini els seus estudis té altes probabilitats d’aconseguir una feina fixa a qualsevol hospital. El prestigi professional i la recompensa econòmica dependran de si és SECHN o SRN. En un país on la situació socioeconòmica i política és complexa, el tenir un treball suposa un creixement en el nivell adquisitiu per a la família.

La sortida laboral dependrà de la categoria professional però poden treballar en hospitals, atenció primària, desenvolupament de programes de salut pública i comunitària, docència, llevadores etc.

Com la situació econòmica i social del país impedeix que molts estudiants tinguin accés a l’educació per falta de recursos econòmics, des del Campus Docent Sant Joan de Déu oferim beques anuals perquè els/les alumnes/es puguin continuar els seus estudis. També invertim en la millora de les instal·lacions de l’escola a través de donacions de material per a l’aula d’habilitats clíniques, informàtica, mobiliari, biblioteca, i la construcció de les residències d’allotjament (Hostels).

Des de l’agermanament es crea un compromís que va més enllà d’una col·laboració puntual, no hi ha un “final de projecte, final d’intervenció” sinó que l’acompanyament és continu, independentment de si les condicions han millorat o no. En aquest sentit és necessari destacar que l’agermanament traspassa la simple contribució econòmica o logística. Hi ha un reconeixement cap l’altre, en aquest cas entre centres, perquè existeix una característica que els uneix: la família Sant Joan de Déu.

Amb tu, som molt més!

El teu compromís cuida i ofereix noves oportunitats a les persones en situació vulnerable ateses en els nostres centres socials i sanitaris.

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES

WordPress Lightbox Plugin
Scroll to Top