"He après a apreciar les persones"

Pere Canadell
resident Residència Disminuïts del Bages

Fets que realment importen