“Conèixer les pacients és també un estímul a l’hora de buscar respostes a la malaltia”

Dra. Judith Armstrong
investigadora de la síndrome de Rett

Ens agrada cuidar