"El programa d'agermanament ens ajuda a oferir millores en la salut".

Hermano Michael M. Koromoa
Director de l'Hospital Sant Joan de Déu, Lunsar (Sierra Leone)

Fets que realment importen