CET Intecserveis

Aquest Centre Especial de Treball Intecserveis sense ànim de lucre pertany a la Fundació Germà Benito Menni. El seu principal objectiu és la integració laboral de persones amb discapacitat amb el suport d'un equip multidisciplinari de suport a l'activitat laboral. Són experts en serveis integrals de neteja, jardineria, destrucció de documentació confidencial i serveis auxiliars.

libre

Ens agrada cuidar