Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu

La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu té com a missió oferir atenció integral a persones/famílies en situació de pèrdua d'autonomia, dependència i/o discapacitat física, psíquica o intel·lectual. El programa base d'actuació és el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD-Sant Joan de Déu), que compta amb diferents línies d'actuació: atenció a nens amb pluridiscapacitat, a persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual i a persones amb dependència i/o malaltia crònica.

libre

Nos gusta cuidar