Protecció de dades

Segons la normativa de protecció  de dades vigent, l’informem que les seves dades estan incloses al fitxer DONANTS cotitularitat de l’Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Sant Joan de Déu i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, per a la gestió del donatiu i comunicacions corporatives referents a la tasca social que desenvolupen les entitats i l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. En cap cas seran empleats per qualsevol altra finalitat o cedits a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a la direcció de l’Obra Social, ubicada al Pg/ Sant Joan de Déu, 2 – 08950 Esplugues de Llobregat o bé per email a obrasocial@ohsjd.es