Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA BOTIGA ONLINE de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (Obra Social)

www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (Obra Social)(en endavant Obra Social) amb domicili a Carrer Antoni Pujades 40,Sant Boi de Llobregat, Barcelona, i NIF: R0800035H posa a disposició al seu lloc web determinats continguts amb caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusiva l’ús del lloc web de www.solidaritat.santjoandedeu.org/comprasolidaria a per part dels USUARIS que hi accedeixen. Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI al lloc web elnucli.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afrima comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen a través del mateix per la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.La utilització del lloc web de www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria no comporta l’obligatorietat de la inscripció de l’USUARI. Les condicions generals per l’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc… Expressament www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria prohibeix els següents:

1.1.1.Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria o a tercers.

1.1.2.Realitzar sense l’oportuna autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercials directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius no sol·licitats (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”)

1.2.www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula 5)

SEGONA – CONTINGUTS

Els contiguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria utilitzant fonts internes i externes de tal manera que www.obrasocialsantjoandedeu.org/botiga únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA- DRETS D’AUTOR I MARCA. www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria informa que el lloc web www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web estan plenament protegits pel dret d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels mencionats elements protegits llevat de consentiment exprés de www.obrasocialsantjoandedeu.org/botiga. www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria utilitza fonts externes per l’elaboració de determinats continguts en determinades ocasions i també pot establir “links” o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant-ne sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les mencionades referències.

QUARTA – JURSIDICCIÓ I LLEI APLICABLE. Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, renunciant l’USUARI a qualssevol altres que li poguessin correspondre.

CINQUENA: En cas de que qualsevol clàusula del present document fós declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’intrepretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferides en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, llevat que existeixi reconeixement exprés per part de www.obrasocialsantjoandedeu.org/comprasolidaria.