On ha quedat el 'Volem acollir'?

Daniel Ibarz
Director de la Fundació Bayt al-Thaqafa, entitat de les Franciscanes Missioneres de Maria i Sant Joan de Déu.

Va iniciar la seva trajectòria professional com a enginyer industrial. Després d’una experiència professional amb Metges Sense Fronteres va decidir vincular-se professionalment al sector no lucratiu. La seva passió és innovar, des de la centralitat de la persona, per adaptar-se a la realitat social amb compromís i justícia.

Ens agrada cuidar