"Espero que el meu testimoni pugui ajudar la joventut"

Oscar
Participant d'Escola amiga

L'Oscar és un dels usuaris que ha participat el en programa Escola Amiga. Es dedica a donar xerrades als joves en les que relata com va acabar en situació de sensellarisme. La seva sinceritat respecte a l'addicció a les drogues ajuda a que els joves s'aproximin al col·lectiu des de el respecte i la voluntat de prevenció.

Fets que realment importen