Les demències: una pèrdua en vida

Núria Bayarri
Neuropsicòloga

L'Alzheimer, com altres tipus de demència, provoca una pèrdua progressiva de la identitat de la persona. D’una banda es va perdent la capacitat de crear nous records i això fa viure la persona més ancorada en el passat que en les experiències recents que va vivint.  I de l’altra els canvis de conducta com ara respostes més agressives o pèrdua de les normes socials. Tots aquests canvis resulten molt angoixants pels familiars.

Ens agrada cuidar