Pisos d'inserció

Els pisos d'inserció ofereixen acollida temporal i acompanyament terapèutic en allotjaments socials per a persones en situació d'exclusió social, sigui per motius econòmics o de salut. Les condicions d'ús de l'habitatge s'adapten segons la realitat de cada persona, ja que durant tot el procés els residents reben suport social i un seguiment que ells pacten amb l’equip d’intervenció. 

 

 • 37 places a València
   
 • 67 places a Barcelona
   
 • 24 places al Baix Llobregat
   
 • places a Lleida
   
 • 10 places a Mallorca 
   
 • 33 places a Múrcia 
Un resident en un pis d'inclusió per a persones sense llar de Sant Joan de Déu.

L'estada als pisos socials és temporal, però la sortida no està marcada des d'un inici, sinó que s'estableix amb el resident segons la seva evolució. També s'adapta l'aportació en el lloguer del pis que es revisa segons l'evolució dels ingressos de la persona atesa. A més, s'avalua la necessitat d'oferir altres suports econòmics pel transport, l'alimentació o la salut.

L'acollida en pisos fomenta l'autonomia de les persones ateses ja que requereix responsabilitzar-se del dia a dia de l'habitatge: neteja, compra, cuina, horaris... elements que no es potencien tant en centres residencials col·lectius.

"El nostre paper és acompanyar les persones que atenem perquè puguin fer realitat els seus somnis Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

Housing First

Tenint en compte el benefici que aporta l'estància en pisos, des de 2016 els centres de Sant Joan de Déu estan fent proves pilot del model d'acollida 'Primer la llar' (conegut pel seu nom en anglès Housing First) pel qual les persones ateses reben un habitatge no condicionat, permanent i individual amb el compromís d'acceptar una visita setmanal, mantenir la convivència veïnal i fer una aportació al lloguer si les condicions econòmiques ho permeten.

Aquest model, consolidat en altres països com Finlàndia, requereix un increment de pisos a disposició dels serveis socials molt complicat amb l'elevat preu del mercat immobiliari actual.

 

Ens agrada cuidar