Protegir davant el contagi

Un cop superada una primera fase crítica de la COVID-19 en la que els nostres hospitals i centres sociosanitaris s’han pogut dotar de material de protecció de qualitat, afrontem el repte de garantir també la màxima seguretat a tots els col·lectius de professionals, voluntariat i usuaris/àries dels centres socials de Sant Joan de Déu. 

 

El Tercer Sector, que aglutina les entitats sense ànim de lucre que atenen necessitats socials, és actualment un dels grans afectats per la pandèmia.

 

El tipus d’atenció, molt basada en el contacte humà, sumat al dèficit crònic de finançament del sector i als pocs recursos destinats a la dotació d’equips de protecció per part de les administracions, fa que la situació sigui especialment crítica. 

Equip COVID-19 del HSJD Pamplona

Centres amb necessitats actuals 

  • SJD Serveis Socials Barcelona: persones en situació de sense llar que viuen en centres residencials o en pisos socials.  
  • Parc Sanitari SJD: persones amb problemes de salut mental que viuen al Parc Sanitari SJD o en pisos tutelats. 
  • Fundació Bayt al-Thaqafa: famílies i joves migrats sense recursos econòmics. 
  • Hospital SJD Zaragoza: persones en situació de dependència per l’edat o discapacitat. 
  • Fundació Nostra Senyora dels Àngels: persones grans amb pocs recursos econòmics, sovint soles i, majoritàriament, en règim de tutela. 
  • SJD Serveis Sociosantaris d'Esplugues de Llobregat – atenció a persones grans en situació de dependència i també a persones amb problemes de salut mental.  
  • Fundació d’Atenció a la Dependència SJD: entitat especialitzada en la formació de col·lectius en situació de vulnerabilitat i exclusió social com a cuidadors i cuidadores especialitzats i en la cura de persones en situació de dependència.   
  • Sant Joan de Déu Terres de Lleida: Centre assistencial i d’acollida de persones amb discapacitat o problemes de salut mental i centre d’atenció de Menors no Acompanyats a Almacelles. 

 

Material necessari

Qualsevol tipus de mascaretes especialment si son FFP2 i FFP3, guants, casquets i bates de protecció, pulsioxímetres. En el cas del material de protecció, en ser d’ús limitat, la necessitat és recurrent. 

 

Cost / mes: 

PENDENT VALORACIÓ € 

 

Si sou una empresa o voleu fer una donació específica per a aquest projecte, contacteu amb nosaltres a: empresa@solidaridadsjd.org 

 

La COVID-19 ha generat una crisi que evidencia la fragilitat humana, especialment la de les persones en situació de vulnerabilitat. Qui són realment? A Sant Joan de Déu les volem cuidar i acompanyar amb tu! Coneix-les a Les Cares de la Vulnerabilitat!

Ens agrada cuidar