Fundación San Juan de Dios Extremadura

  • Façana Fundación San Juan de Dios de Extremadura

És un centre sociosanitari que compta amb una àrea residencial especialitzada en l'atenció a persones grans, tant vàlides com assistides, a les que se'ls dóna una atenció integral en funció de les seves necessitats. Compta amb 38 places concertades amb el Servei Extremeny de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SEPAD), homologades per acollir-se al que disposa la Llei d'Atenció a la Dependència, i una àrea hospitalària, per donar assistència sanitària en règim d'internament a pacients derivats des de qualsevol hospital d'Extremadura, mitjançant un conveni subscrit amb el Servei Extremeny de Salut (SES). A més presta el servei d'ajuda a domicili a persones dependents a la ciutat de Almendralejo i compta amb un economat social al servei de les famílies més necessitades de la localitat.

La Fundació està gestionada per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu des de març de 2010 i la gestió està compartida per les Províncies Bètica i d'Aragó-Sant Rafael.

libre

Ens agrada cuidar