Malalties Cròniques i 3a Edat

Aquest programa es desenvolupa principalment a Madrid, Saragossa, Pamplona, Manresa (Barcelona) i Palma de Mallorca.

S'atenen tots aquells aspectes que les administracions públiques no cobreixen en la seva totalitat.

Així, es potencia la millora continuada de l'entorn on els pacients estiguin ingressats, amb instal·lacions adequades d'oci, de rehabilitació, d'atenció pastoral i d'atenció al pacient.

Es treballa també perquè la tornada a casa del malalt, un cop donat d'alta, es faci de manera adequada i s'ajudi en aquelles situacions personals difícils que limiten l'autonomia, circumstàncies de soledat o altres. També financem acompanyament i visites a domicili.

A Barcelona disposem d'una unitat de malalts terminals de Sida en circumstàncies personals molt difícils i d'un pis d'acollida per a persones convalescents que pateixen aquesta malaltia.

Els Projectes Solidaris pels quals l’Obra Social busca finançament són:

  • Curs de formació d'atenció i cura per familiars de pacients
  • Programa d'atenció a domicili
  • Pallassos d'Hospital
  • Hort terapèutic
  • Curs de cuidadors
  • Consolidació i professionalització de la Comunitat terapèutica Mas d'en Lluc