Cooperació Internacional

L'ajuda a les persones és especialment necessària en els països menys desenvolupats.

L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu està present en 51 països dels cinc continents, compta amb quasi 300 centres on s'atenen a 20 milions de persones cada any.

Per a canalitzar l'ajuda que l'Orde rep dels nostres benefectors es disposa de dues fórmules. Es va crear una ONGD, Juan Ciudad, per a distribuir les ajudes a l'Àfrica i Amèrica Llatina, i també s'ha posat en marxa un programa d'agermanaments entre hospitals de l'Orde.

Així alguns dels centres de l'Orde a Espanya s'agermanen directament amb un centre de països en desenvolupament i intercanvia professionals, tecnologia i recursos per aconseguir el màxim nivell de salut possible.

No només es tracta de recolzar la millora de la salut. S'insisteix molt en què la col·laboració garanteixi autonomia de futur, ajudant-los a aprendre a tenir cura d'ells mateixos i a donar-se salut.

Sant Joan de Déu- Serveis de Salut Mental, Sant Boi de Llobregat, està agermanat amb dos centres de salut mental que l'Orde gestiona al Senegal i un de propera construcció a Hondures.

L'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues, maternoinfantil, està agermanat amb l'hospital de l'Orde a Sierra Leona.

La "Fundación Instituto de San José" de Madrid, l'"Hospital San Juan de Dios" de Saragossa i Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) estan agermanats respectivament amb centres de geriatria, rehabilitació i salut mental de l'Orde a Cuba.

En definitiva, treballar i ajudar a dignificar la vida de milions de ciutadans amb els mateixos drets que els que tenim la sort de viure en països desenvolupats.

Els Projectes Solidaris pels quals l’Obra Social busca finançament són: